Юридическая информация

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

Статут ПАТ Хмельниччина-Авто

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах 30.04.2011р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 30.04.2011

Положення про Дирекцію

Протокол Загальних Зборів акціонерів 30.04.2011р.

Річна фінансова звітність за 2010 рік

Акт Ревізійної комісії за 2010 рік

Висновок аудитора за 2010 рік

Повідомлення про скликання Загальних зборів