Юридическая информация

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 20.12.2016р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства 21.12.2016

Внесення змін до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 20.12.2016р.

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 20.12.2016р.

Положення про загальні збори Товариства не затверджувалось.

Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства не затверджувались.

Повідомлення про виникнення особливої інформації - обрання Голови НР 04.05.2016.

Річна інформація емітента за 2015

Положення про НР 2016

Статут 2016

Протокол річних загальних зборів за 2015

Висновки ревізійної комісії за 2015

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних ЗЗ акціонерів 2016

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 21.04.2015 (склад НР)

Перелік афілійованих осіб

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 21.04.2016.

Фінзвітність за 2015 ПАТ Хмельниччина-Авто