Юридическая информация

Річний звіт емітента ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" за 2016 рік

Підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» 19.04.2017р.

Особлива інформація - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 19.04.2017р.

Особлива інформація - Зміна складу посадових осіб емітента 19.04.2017р.

Особлива інформація - Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 18.04.2017р.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "Хмельниччина-Авто" на 19.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 30.01.2017р.