Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Публічна безвідклична вимога

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій 02.10.2018р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»

Річний звіт емітента ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" за 2017 рік

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО", що відбулися 18.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 18.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітенкта - Зміна складу посадових осіб емітента 18.04.2018 р.

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" на 18.04.2018 р.