Юридическая информация

Річний звіт емітента ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" за 2017 рік

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО", що відбулися 18.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 18.04.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітенкта - Зміна складу посадових осіб емітента 18.04.2018 р.

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" на 18.04.2018 р.