Юридична інформація

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів на 26.07.2012 року

Річний звіт за 2011 рік

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента (Члени НР) від 29.03.2012

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента (Голова НР) від 29.03.2012

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 23.02.2012 року

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 29.03.2012