31.03

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО", які відбудуться 01.04.2020р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО", які відбудуться 01.04.2020р.: Загальна кількість акцій станом на 26.04.2020р. – 1 484 467 штук простих іменних акцій; Загальна кількість голосуючих акцій станом на 26.04.2020р. – 1 484 467 штук простих іменних акцій.