ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ

ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА, ОПРИЛЮДНЕНА ДО 31.12.2023 РОКУ
2021
2020
2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента 13.12.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента 14.05.2019р

Річний звіт емітента ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" за 2018 рік

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" 18.04.2019р

Особлива інформація емітента - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 18.04.2019р

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО", які відбудуться 18.04.2019р

Повідомлення про проведення річних Загальних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО", що відбудуться 18 квітня 2019 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

2018

Публічна безвідклична вимога

ПОВІДОМЛЕННЯ про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій 02.10.2018р

Річний звіт емітента ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" за 2017 рік

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО", що відбулися 18.04.2017р

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітенкта - Зміна складу посадових осіб емітента 18.04.2018 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 18.04.2018р

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" на 18.04.2018 р

2017
2016

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 20.12.2016р

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства 21.12.2016

Внесення змін до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 20.12.2016р

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 20.12.2016р

Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства не затверджувались

Положення про загальні збори Товариства не затверджувалось

Повідомлення про виникнення особливої інформації - обрання Голови НР 04.05.2016

Річна інформація емітента за 2015

Статут 2016

Положення про НР 2016

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних 33 акціонерів 2016

Висновки ревізійної комісії за 2015

Протокол річних загальних зборів за 2015

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 21.04.2015 (склад НР)

Перелік афілійованих осіб

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів Товариства на 21.04.2016

Фінзвітність за 2015 ПАТ Хмельниччина-Авто

2015
2014

Особлива інформація про припинення ФІЛІЇ "ВІЙТІВЦІ-АВТОСЕРВІС" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" 14.11.2014

Річна фінінсова звітність за 2013 рік

Протокол річних Загальних зборів акціонерів 04.04.2013

Протокол річних Загальних зборів акціонерів 24.04.2014

Висновок Ревізійної комісії за 2013

Висновок аудитора за 2013

Положення про філію Хмельницьк-АВТО

положення про філію Шепетівка-АВТО

положення про флію Смотрич-АВТО

положення про флію Случ-АВТО

Особлива інформація про ліквідацію філії "ПОЛОННЕ-АВТО" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" 22.05.2014

Статут 2014

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік (уточнена)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (голови Ревізійної комісії) 25.04.2014

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб (голови Ревізійної комісії) 24.04.2014

Повідомлення про скликання річниз Загальних зборів акціонерів Товариства на 24.04.2014

2013
2012
2011
2010
ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ