17.11

Особлива інформація про припинення ФІЛІЇ "ВІЙТІВЦІ-АВТОСЕРВІС" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" 14.11.2014.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента

 

  1. Загальні відомості

1.1.  Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.3.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03112917

1.4.  Місцезнаходження емітента: Проспект Миру, 102, м. Хмельницький

1.5.  Міжміський код, телефон та факс емітента: (0382) 78 50 55, (0382) 78 96 75

1.6.  Електрона поштова адреса емітента: hm-avtosvit@infocom.km.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://khmelnychynna-avto.ukravto.ua

1.8.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу ІІІ цього положення: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філії, представництв.

2.      Текст повідомлення:

Наглядовою Радою ПІБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» (Протокол № 14/11/2014-1 від 14 листопада 2014 року) у зв’язку з необхідністю оптимізації  структури та зниження адміністративних витрат прийнято рішення ліквідувати (припинити) ФІЛІЮ «ВІЙТІВЦІ-АВТОСЕРВІС» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» (місце знаходження: 31256, Хмельницька обл., Волочиський р-н, смт. Війтівці, вул. Радянська, буд. 18, ідентифікаційний код: 22986102), що здійснює функції з надання послуг, пов’язаних з обслуговуванням, ремонтом та діагностикою транспортних засобів і торгівлю транспортними засобами.

3.      Підпис

       Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.        

 

Генеральний директор                                           Підмурняк Олексій Васильович.

 

     14 листопада 2014 року                                            МП