24.02

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 23.02.2012 року

На підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів, отриманого від депозитарію Відкритого акціонерного товариства «Національний депозитарій України», який здійснює облік прав власності на акції емітента - Публічного акціонерного товариства «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» (код за ЄДРПОУ 03112917), виникла особлива інформація про емітента, у зв’язку із зміною власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
Дата вчинення дії – 23 лютого 2012 року (дата отримання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів).
Розмір пакету акцій власника – Публічного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація» (місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 15/2) збільшився з 1 081 313 штук до 1 086 060 штук простих іменних акцій емітента та становить 1 086 060 штук простих іменних акцій емітента, що складає 75,52220 % від кількості голосуючих акцій емітента.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Генеральний директор ПАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» Підмурняк Олексій Васильович.