17.04

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО", які відбудуться 18.04.2019р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО", які відбудуться 18.04.2019р.:

 

Загальна кількість акцій станом на 12.04.2019р. – 1 484 467 штук простих іменних акцій;

 

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 12.04.2019р. – 1 484 467 штук простих іменних акцій