15.01

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03112917

3. Місцезнаходження: 29015, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102

4. Міжміський код, телефон та факс: (0382)78-50-55 (0382)78-96-75

5. Електронна поштова адреса: t.taravska@khmelavto.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://khmelnychynna-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

II. Текст повідомлення

Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» (Протокол № 14/01/2019-1 від 14 січня 2019 року) у зв’язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідувати (припинити) ФІЛІЮ «ШЕПЕТІВКА-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» (код ЄДРПОУ 34007463, місцезнаходження: 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Митрополита Шептицького, 59, що виконувала функції з торгівлі автомобілями та запасними частинами, а також надання послуг, пов’язаних з обслуговуванням , ремонтом та діагностикою транспортних засобів.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Підмурняк О.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

15.01.2019

(дата)