03.10

ПОВІДОМЛЕННЯ про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» (код ЄДРПОУ 03112917) повідомляє, що 02.10.2018р. Товариством було отримано повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій від АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ (код ЄДРПОУ 03121566) наступного змісту:

 

Вих. №896/33 від 01.10.2018р.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

вул. Московська 8, к. 30, м. Київ, 01010 

 

ПРАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»

Проспект Миру, буд. 102, м. Хмельницький, Хмельницька обл., 29015

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 15/2), визначене особами, що діють спільно, уповноваженою особою, повідомляє, що 28.09.2018р. між АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» та фізичними особами Васадзе Таріелом Шакровичем, Підмурняком Олександром Олексійовичем, Підмурняком Олексієм Васильовичем, Підмурняком Олексієм Олексійовичем укладено Договір про спільну діяльність, надалі – Договір, внаслідок чого сторони Договору набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» (код ЄДРПОУ 03112917), надалі – Товариство, у розмірі 1 410 855 акцій, що складає 95,041183% статутного капіталу Товариства.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 652 ЗУ «Про акціонерні товариства» повідомляємо наступні відомості:

1)      кількість акцій Товариства, що належали особам, що діють спільно, та їх афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства:

АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 15/2) – 1 135 320 штук простих іменних акцій, що становить 76,479976% від статутного капіталу;

-   Васадзе Таріел Шакрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1745405318, населений пункт місця проживання – м. Київ) – 2 300 штук простих іменних акцій, що становить 0,154938% від статутного капіталу;   

-   Підмурняк Олександр Олексійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2573103053, населений пункт місця проживання – м. Хмельницький) – 242 230 штук простих іменних акцій, що становить 16,317641% від статутного капіталу;           

-   Підмурняк Олексій Васильович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1658105078, населений пункт місця проживання – м. Хмельницький) – 24 штук простих іменних акцій, що становить 0,001617% від статутного капіталу;      

-   Підмурняк Олексій Олексійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2710619632, населений пункт місця проживання – м. Хмельницький) – 30 981 штук простих іменних акцій, що становить 2,087012% від статутного капіталу.

2)      структура власності особи  та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 01.10.2018р.: Додаток №1 до цього Повідомлення;

3)      ціна, передбачена пунктами 1 та 2 ч.5 ст. 65-2 ЗУ «Про акціонерні товариства»:

- найвища ціна акції, за якою Заявник, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття – 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок);

- найвища ціна, за якою Заявник, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій Товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – особи, що діють спільно, протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, опосередковано не придбавали акції Товариства;

4)      дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства (дата укладення Договору про спільну діяльність особами, що діють спільно) - 28.09.2018р.;

5)      депозитарна установа, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

5.1. Повне найменування депозитарної установи – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»; місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; код за ЄДРПОУ– 14282829; реквізити рахунку у цінних паперах – депозитарний код рахунку 300517-UA40003563; власник рахунку у цінних паперах – АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».

5.2. Повне найменування депозитарної установи – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»; місцезнаходження – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1; код за ЄДРПОУ депозитарної установи – 23697280; реквізити рахунку у цінних паперах – депозитарний код рахунку 300996-UA40010010; власник рахунку у цінних паперах – АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».

5.3. Повне найменування депозитарної установи – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»; місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1; код за ЄДРПОУ депозитарної установи – 23697280, реквізити рахунку у цінних паперах – депозитарний код рахунку 300996-UA10070298; власник рахунку у цінних паперах –  Васадзе Таріел Шакрович.

5.4. Повне найменування депозитарної установи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ»; місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109; код за ЄДРПОУ депозитарної установи – 21653380, реквізити рахунку у цінних паперах – депозитарний код рахунку 402578-UA10042483; власник рахунку у цінних паперах –  Підмурняк Олександр Олексійович.

5.5. Повне найменування депозитарної установи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ»; місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109; код за ЄДРПОУ депозитарної установи – 21653380, реквізити рахунку у цінних паперах – депозитарний код рахунку 402578-UA10042484; власник рахунку у цінних паперах –  Підмурняк Олексій Васильович.

5.6. Повне найменування депозитарної установи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ»; місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109; код за ЄДРПОУ депозитарної установи – 21653380, реквізити рахунку у цінних паперах – депозитарний код рахунку 402578-UA10042485; власник рахунку у цінних паперах –  Підмурняк Олексій Олексійович.

 

Голова Правління

АТ «Українська автомобільна корпорація»                                                                    Козіс О.М.

 

Структура власності
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»,

та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства)

станом на 01.10.2018 року

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій

Участь особи в товаристві, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 15/2)

ЮО

2*

76,479976%

-

76,479976%

Васадзе Таріел Шакрович

(м. Київ)

1 135 320

2

Васадзе Таріел Шакрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1745405318, населений пункт місця проживання – м. Київ)

ФО

2

0,154938%

-

0,154938%

-

2 300

3

Підмурняк Олександр Олексійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2573103053, населений пункт місця проживання – м. Хмельницький)

ФО

2

16,317641%

-

16,317641%

-

242 230

4

Підмурняк Олексій Васильович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1658105078, населений пункт місця проживання – м. Хмельницький)

ФО

2

0,001617%

-

0,001617%

-

24

5

Підмурняк Олексій Олексійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2710619632, населений пункт місця проживання – м. Хмельницький)

ФО

2

2,087012%

-

2,087012%

-

30 981

 

 

Голова Правління

АТ «Українська автомобільна корпорація»                                                                             Козіс О.М.